مفاهیم اولیه استاندارد - میدان آکوستیک 27 ص

مفاهیم اولیه استاندارد - میدان آکوستیک 27 ص

دسته بندی : معماری
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان مفاهیم اولیه استاندارد - میدان آکوستیک 27 ص آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
مفاهیم اولیه استاندارد  - میدان آکوستیک 27 ص

مفاهیم اولیه استاندارد - میدان آكوستیك 27 ص

كمیت فشار در فراگیره در حالت تعادل در همه نقاط آن یكسان می‌باشد. چنانچه در چنین فراگیره حالت تعادل در یكی از نقاط آن متزلزل شود (به عنوان مثال فشار در یك نقطه بیشتر می‌شود) این حالت ناپایدار در همه جهات در فراگیره منتشر شده به شكل موج پدیدار می‌شود (نظیر افتادن سنگ در آب آرام).

تندی آوا

تندی آوا كه به آن سرعت ذرات فراگیره نیز می‌گویند درگیر با فشار آوا و اندازه وابسته به هم می‌باشند. تندی آوا خود وابسته به بسامد و دامنه نوسان ذرات است كه مقداری متغیر ولی تكراری است. به این معنی كه تندی آوا به سرعت حركت ذرات فراگیره در حول نقطه حالت تعادلشان گفته می‌شود. هرچه انرژی ساماندهی آوا (یا به بیان دیگر بلندی آوا) بیشتر باشد به همان نسبت نیز تندی و فشار آوا بیشتر می‌شود.

1- انتشار آوا در فضای باز و بسته

چگونگی انتشار آوا در یك فضای باز كه دیواری آنرا محدود نكرده باشد تنها بستگی به ساختمان هندسی سرچشمه دارد. از این رو كاهش شدت آوا (انرژی آكوستیكی) كه در هر ثانیه از یك مترمربع می‌گذرد،‌با فاصله آن از سرچشمه بستگی پیدا می‌كند و تنها از ابعاد هندسی آن تابع است و به فركانس بستگی ندارد « تباهی هندسی انتشار آوا » نامیده می‌شود. افزون بر تباهی هندسی آوا كاهش‌های دیگری مانند تباهی در فضا (تباهی هوا – تباهی بخار آب و مه – تباهی باد...) یا تباهی در زمین (تباهی در گل و گیاه...) نیز به شدت آوا در كاهش می‌دهند. از این رو برای پیشگیری از آزاد آوا (نوفه) با بهره گیری از تباهنده‌های نامبرده یا تباهنده‌های ویژه دیگر (مانند دیوارك‌های بازدارنده یا گذراندن سرچشمه در ژرفای زمین) كوشش می‌شود كه آزاد نوفه را كاهش دهند.

آوا به شیوه چشمگیری كاهش می‌یابد. زیرا اندازه این بازدارنده‌ها (كوه و تپه) چندین بار بزرگتر از طول موج آواهای بم می‌باشند. از این رو به خوبی می‌توان دریافت كه چرا آوای قطاری كه از دره‌ها و گودی‌ها می‌گذرد كمتر آزا دهنده است تا قطاری كه از دشت و كوه می‌گذرد. همچنین اتاق‌های سمت حیاط خانه‌ها بیش از اتاق‌های سمت خیابان آرامش دارند.

شكل 1: بازدارندگی آوا – Q سرچشمه آوا – B شنونده - h بلندی موثر دیوار φ زاویه سایه

دیوارهای دراز و بلند ساخته شده در مقابل خطوط راه آهن و اتوبان هایی كه از برابر خانه‌ها و دهات می‌گذرند اثر بازدارنده آوا را از مناطق مسكونی دارا می‌باشند.

نوفه

همچنانچه در اسیلوگرام آوائی به جای خطوط مشخص،‌نوار ناموزونی ملاحظه می‌شود آن آوا دیگر دارای اجزاء مشخص و هارمونیك نیست و در شكل وجود خطوط مشخص هم دیگر این خطوط دارای رابطه ای با یكدیگر و نغمه اصلی نمی باشند و به همین جهت این آوا را كه خالی از لطافت و دلپذیری است نوفه می‌نامیم.

جدول مقایسه تراز بلندی آوا :

برای مقایسه و درك بهتر رابطه احساس شنوایی و تراز بلندی آوای محیط و توجه به جدول زیرین می‌تواند راهنمای بسیار مناسبی باشد.

سرچشمه آوا

تراز آوا

احساس آوا

هواپیسمای ملخی در 5متری

130 (C) dB

غیرقابل تحمل

a

پتك كمپرسی در 1متری

120(C) dB

غیرقابل تحمل

پرچ كاری دیگ بخار

110(C) dB

غیرقابل تحمل

بوق اتومبیل در 5متری

100(C) dB

خیلی بلند

b

كامیون در 5متری

90 (C) dB

خیلی بلند

رادیو (بلند)

80 (B) dB

خیلی بلند

گفتگو در یك متری

70 (B) dB

بلند

c

اتومبیل سواری در 10متری

60 (B) dB

بلند

جوی آب آرام

50 (A) dB

آهسته

d

ناحیه مسكونی (بدون ترافیك)

40 (A) dB

آهسته

باغ آرام

30 (A) dB

خیلی آهسته

تیك تیك ساعت (مچی)

20 (A) dB

خیلی آهسته

زمزمه

10 (A) dB

غیرقابل شنیدن

آرامش كامل

0 (A) dB

غیرقابل شنیدن

a: نوفه ترافیك هوائی b: نوفه صنایع c: نوفه ترافیك زمینی

d: نوفه محیط مسكونی

حد مجاز (پیشینه) غوغای آزار دهنده

محل كار میانگین 50% غوغای آزار دهنده برحسب

پیك 99% پیك گه گاهی 9/99%

سیستم‌های با عایق ساماندهی آوای گوناگون

چنانچه یك دیوار یا سقف از چندین جزء گوناگون تركیب شود، عایق بندی آن دیوار یا سقف نتیجه عایق بندی اجزاء گوناگون خواهد بود. همانگونه كه در شكل 12 نمایش داده شده است می‌توان كاهش عایق بندی یك دیوار را كه دارای در یا پنجره است بدست آورد.

جدول 10

در شكل زیر 13 كنستركسیون (نحوه اجرا) یك در چند لایه با چهارچوب و پاشنه ویژه نمایش داده شده است. با توجه به ساختمان و عایق‌بندی درها برداشت می‌شود كه و جود در، اثر عایق‌بندی دیوار را كاهش می‌دهد، زیرا به عنوان مثال یك دیوار آجری 12 سانتیمتر به وزن 240 كیلوگرم در مترمربع دارای عایق‌بندی معادل 46 دسی‌بل می‌باشد، در حالی كه اگر دری معادل این عایق‌بندی مورد نیاز باشد ، باید هم سنگین و هم چند لایه ساخته شود (كه با دیوار تناسبی ندارد).

**************

شكل: در ایزولان: A مقطع عمودی ـ B: مقطع افقی

چون ساختن درب‌های سنگین به علل فنی و عملی میسر نیست، از این رو در مواردی كه عایق‌بندی بیش از 30 دسی‌بل مورد نیاز باشد، ناچار از بكار بردن درب‌های دوبل و چند لایه‌ای می‌باشند كه نظیر دیوارهای دوجداره پیشروی می‌كنند.

به ویژه در مورد اینگونه درب‌ها اجرای چهارچوب و قفل و پاشنه اهمیت زیادی دارد و از طرف موسسات مختلف وسایل ویژه ساخته و عرضه شده است.

برای آب‌بندی اینگونه درب‌ها بهترین جنس نمد می‌باشد (استفاده از اسفنج طبیعی یا مصنوعی در این مورد مجاز نمی‌باشد، زیرا دوام آنها كم است).

درب‌های ویژه با عایق‌بندی زیاد را می‌توان با فلز هم ساخت. به ویژه چهارچوب و قاب در را اگر از آهن بسازند، در دیگر بازی نمی‌كند و آب‌بندی همواره یكسان می‌ماند.

به علت خواص عایق‌بندی با ورق فلزی در تركیب درب‌های ویژه عایق‌بندی بیشتر اغلب از لایه‌های سربی نیز به عنوان لائی استفاده می‌شود.

پنجره

در تمام ساختمان‌ها، همواره نقطه ضعف عایق‌بندی آوای هوابرد و نوفه بیرون (نوفه ترافیك ـ نوفه صنایع و ...) می‌باند، زیرا بالاترین حد عایق‌بندی پنجره‌های بازشو Ia=35-40dB است و رسیدن به این حد خود تابع نكات زیر می‌باشد:

در جدول زیر، مشخصات اصلی ساختمانی پنجره‌ها در آزمایشگاه اندازه‌گیری شده است.

جدول

شكل

جدول ص 55

واخش

واخنش بازتاب‌های پی در پی آوا در محیط بعد از قطع منبع مولد آواست. زمان واخنش TR زمانی است كه تراز فشار آوا به میزان Db60 بعد از قطع منبع آوا كاهش می‌یابد.

واخنش یكی از واكنش هایس مشخص شنوایی در فضای بسته است. واكنش گوش به واخنش اثری از زنده یا مرده بودن اتاق می‌دهد.

در اكثر ژرف خوانی‌های ساماندهی آوای اتاق زمان‌های واخنش در تواترهای 125،‌500، 1000، 2000 هرتز محاسبه می‌شود و تواتر مركزی 500-1000 هرتز به شكل معمول به عنوان مرجع در تعیین زمان واخنش یك اتاق به هنگام ژرف خوانی روی تواترهای گفتاری در فضای آن اتاق استفاده می‌شود.

واخنش را می‌توان مخلوطی از آواهایی كه از قبل موجود بوده و آواهای جدید دانست. اثر مخالف واخنش وضوح كلمات است. در محیطی كه كلمات در آن به وضوح و شمرده شنیده می‌شوند آواها با یكدیگر مخلوط نشده و هر آوایی خود به شكل مجزا و مشخص خواهد شد. در فضاهایی كه به منظور سخنرانی طراحی می‌شود وضوح كلمات باید بیشتر و واخنش كمتر باشد و در فضاهایی كه محل موسیقی است واخنش باید بیشتر باشد.

ساماندهی آوای اتاق

آوا در محیط بسته

هنگامی كه آوای پیوسته در محیط بسته ای ایجاد شود میدان‌های آوایی مطابق آنچه در قسمت‌های قبلی شرح داده شد به وجود خواهند آمد در صورتی كه آوا نغمه یا نوفه پیوسته نباشد ولی از آواهای گسسته به دنبال هم كه پیام آورند، مانند گفتار یا موسیقی تشكیل شده باشد،‌در این شكل لازم است اتاق به ترتیبی طراحی شود كه این آوا به وضوح شنیده شود.

آوای پخش شده از منبع به دیوار اتاق و یا به سطح بزرگ دیگری برخورد می‌كند. شدت آوا،‌قبل از رسیدن به این سطح به ازای عكس مجذور فاصله و همچنین جذب توسط هوا نیز كاهش می‌یابد. جذب توسط هوا فقط در اتاق‌های بزرگ و در تواترهای بالای 2000 هرتز صدق می‌كند. (مگراب 1975). در صرتی كه داده‌های دقیقی در دسترس نباشد،‌می توان مقدار جذب توسط هوا را سابین (m2) در نظر گرفت.

هنگامی كه موج آوایی به دیوار برخورد می‌كند قسمتی بازتاب و قسمتی جذب می‌شود. قسمت كوچكی از آن نیز از دیوار عبور كرده و داخل فضاهای مجاور نفوذ می‌كند. این انرژی انتقال یافته ناچیز است، به طوری كه اثر كمی روی كاهش شدت امواج اصلی دارد و از آنجا كه در فضاهای مجاور دارای اهمیت است در فصل دوم مورد بحث قرار خواهد گرفت. نسبت بین انرژی جذب شده و انرژی بازتابی به شكل موثری روی آنچه در فضا شنیده می‌شود اثر دارد. در صورتی كه مقدار كمی انرژی آوایی جذب و بیشتر آن بازتاب شود دو اثر قابل توجه خواهند بود. در چنین وضعی مفهوم گفتار كمتر ولی موسیقی مطبوع تر است. آواهای بازتابی تركیب و آواهای پایا با هم جمع شده تشكیل میدان واخنش میدهند و فضایی پرنوفه می‌سازند. بعكس اگر انرژی آوایی بیشتر جذب و امواج كمتری بازتاب یابد، فضای اتاق برای گفتار مناسب ولی برای پخش موسیقی مرده خواهد بود.

برسنج برای سالن‌های سخنرانی

برسنج درست فقط برای مفهوم گفتار است. آواهای گفتاری از آواهای كوتاه ناپیوسته ای تشكیل شده كه هر یك بین 30 تا ms300 طول می‌كشد. در میان آنها حروف آوایی با تواتر كم و زیاد موجود است. اتاق مطلوب باید طوری طراحی شده باشد كه گوش، حروف آوایی را آن گونه كه بیان می‌شود دریافت كند. از آنجا كه روند از بین رفتن تدریجی معادل نوفه پوشش است،در این شكل واخنش در حد بسیار كم باید حفظ شود.

  • پاورپوینت میدان سرخ روسیه

  • دانلود پاورپوینت با موضوع میدان سرخ روسیه ، با فرمت ppt و در 39 اسلاید قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت : میدان سرخ در شهر مسکو، معروف ترین مکانی است که جهانیان از

  • تحقیق میدان نقش جهان اصفهان

  • میدان نقش جهان اصفهان, دانلود تحقیق میدان نقش جهان اصفهان, پاورپوینت میدان نقش جهان اصفهان, تحقیق در مورد میدان نقش جهان اصفهان, تحقیق درباره میدان نقش جهان اصفهان, تحقیق راجع به میدان نقش جهان اصفهان, تحقیق آماده میدان نقش جهان اصفهان, پاورپوینت در ,,,

  • پاورپوینت تحلیل میدان فردوسی

  • معماری , تحلیل میدان فردوسی, دانلود پاورپوینت تحلیل میدان فردوسی, پاورپوینت در مورد تحلیل میدان فردوسی, تحقیق تحلیل میدان فردوسی, پاورپوینت درباره تحلیل میدان فردوسی, پاورپوینت راجع به تحلیل میدان فردوسی, پاورپوینت آماده تحلیل میدان فردوسی, تحقیق در ,,,

  • پاورپوینت میدان

  • میدان, دانلود پاورپوینت میدان, پاورپوینت در مورد میدان, تحقیق میدان, پاورپوینت درباره میدان, پاورپوینت راجع به میدان, پاورپوینت آماده میدان, تحقیق در مورد میدان, ppt , pdf , تحقیق با موضوع میدان, دانلود تحقیق میدان